Dịch vụ Bản Đồ Số

Khi sử dụng dịch vụ Giám sát phương tiện của GTEL-ICT. Ngoài các tính năng cơ bản như giám sát phương tiện, xem lại lộ trình, các báo cáo lộ trình, báo cáo dừng/đỗ, báo cáo xăng,... Chúng tôi còn hỗ trợ quý khách hàng các dịch vụ trên bản đồ. Bao gồm:

  • Tìm địa chỉ.
  • Tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ.
  • Tìm các dịch vụ xung quanh vị trí cố định.
  • Đo khoảng cách, tính khoảng cách các điểm và lộ trình trên bản đồ.
  • Tìm vị trí của 1 tọa độ trên bản đồ.


Để có thêm thông tin về giải pháp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900-6003